Cjenik stomatoloških usluga

Naziv Cijena Kn
Kontrolni pregled 80,00
Lokalna anestezija 50,00
Mandibularna anestezija 80,00
Pružanje prve pomoći 150,00
Prvi pregled i mišljenje 100,00
Rvg snimka 100,00
Rvg snimka ponovljena 60,00
Zubni nakit 400,00
KONZERVATIVA
Direktno/indirektno prekrivanje 150,00
Estetski ispun prednjih zubi 250,00
Estetski ispun premolara 300,00
Estetski ispun zubnog vrata 220,00
Interno izbjeljivanje jednog zuba po posjeti 300,00
Ispun mliječnih zubi 220,00
Izbjeljivanje po zubnom luku 1000,00
Izbjeljivanje udlagama kod kuće 1200,00
Kompozitna nadogradnja molara 250,00
Kompozitna nadogradnja višeplošna molara 350,00
Kompozitna nadogradnja višeplošna 300,00
Kompozitni ispun jednoplošni molara 220,00
PROFILAKSA
Čišćenje i pjeskarenje zuba 300,00
Čišćenje zuba i pjeskarenje piezo Ems-om 400,00
Desenzilbilizacija zuba, po svakom zubu 60,00
Kontrola zubnih naslaga 50,00
Pečaćenje zuba, po svakom zubu 220,00
ENDODONCIJA
Devitalizacija mliječnog zuba 150,00
Liječenje i punjenje zuba po korijenskom kanalu 300,00
Revizija punjenja po korijenskom kanalu 500,00
Trepanacija kanala jednokorijenskog zuba 80,00
Trepanacija kanala višekorijenskog zuba 150,00
KIRURGIJA
Alveotomia umnjaka 1200,00
Alveotomija zuba i korijena 500,00
Apicectomia 1200,00
Apicektomia + rpk 1400,00
Augmentacija kosti 2500,00
Cirkumcizija 400,00
Corticotomia 1200,00
Cystektomia 1600,00
Dermalni fileri Be Filler 1ml 2500,00
Frenulektomia 600,00
Implantat X ive, Ankylos 6000,00
Incizija i drenaža apscesa 250,00
Modelacija alveolarnog grebena 1000,00
Postavljanje resorptivne membrane 1900,00
Rekohleacije alveole 150,00
Tamponada alveole 150,00
Vađenje zuba sa separacijom 350,00
Vađenje zuba 250,00
PARODONTOLOGIJA
Kiretaža jednog zuba 150,00
Kiretaža kvadranta 1200,00
Kiretaža po zubu 100,00
Kiretaža prednjeg segmenta 600,00
Postavlanje splinta za učvršćivanje zubi 1100,00
Termokauterizacija gingive 350,00
PROTETIKA
Akrilatna krunica po članu 450,00
Akrilatna proteza 3000,00
Bezmetalna keramička krunica Emax 2200,00
Cementiranje stare krunice po članu 120,00
Eclipse proteza 4500,00
Keramička ljuskica 2500,00
Keramički inley 1200,00
Metalkeramička krunica po članu 1300,00
Metalkeramička krunica sa keramičkim rubom po članu 1500,00
Nadogradnja kolčićem 600,00
Podlaganje proteze 500,00
Privremena krunica laboratorijski izrađena 400,00
Privremena krunica po članu 250,00
Proteza sa metalnom bazom 3500,00
Reparatura proteze 350,00
Vertex proteza 4500,00
Zglobna veza po komadu 800,00
Zirkonij krunica 2500,00
Zlatni inley 1500,00
Kompozitna ljuskica 750,00
Ribbond traka, nadogradnja jednog zuba 400,00
Udlaga za bruksizam 700,00
Metal keramička krunica na implantatu 2000,00
Plaćanje moguće novčanicama i kreditnim karticama.
Stomatologija Dubrovnik
Obročno plaćanje na Diners 2-12 rata te Master ZABE
Svim dugogodišnjim pacijentima odobravamo popust