Dječja i preventivna stomatologija

Zdravlje zubi u mliječnoj denticiji važan je čimbenik za oralno zdravlje u odrasloj dobi. Već od najranije životne dobi potrebno je djetetu usaditi naviku brige o zubima. Praćenjem pravilnog rasta i razvoja orofacijalne regije smanjujemo vjerojatnost poremećaja nicanja trajnih zubi i kasnije obavezne ortodontske terapije. Preventivnim mjerama kao što su upute u oralnu higijenu, fluoridacija i pečaćenje fisura smanjit će se vjerojatnost nastanka karijesa, a pravovremeno saniranjem karioznih mliječnih zubi izbjeći će se neugodni bolovi i psihološka trauma djece i roditelja. Djeca su za nas posebni pacijenti, čije se povjerenje treba zaslužiti. Ipak jednom stvoreno povjerenje između Vašeg djeteta i njegovog stomatologa osnova je kvalitetne terapije za zdravlje zuba Vašeg djeteta, cijeli život.