Restaurativna stomatologija

Restaurativna stomatologija jedna je od temeljnih disciplina klasične stomatologije koja se bavi popravkom karijesom uzrokovanih kavitacija i frakturiranih dijelova zuba. U restaurativnu stomatologiju spadaju dijagnostika, liječenje zuba i nadoknada oštećenog zubnog tkiva kompozitnim ispunima. Kompozitni ispuni moderne su zamjene za nekadašnje amalgamske ispune visoke kvalitete, pružaju mogućnost oblikovanja zuba u boji identičnoj prirodnoj boji zube, te se primjenom ovih materijala postiže iznimna adhezija na zubno tkivo i izbjegava pojava sekundarnog karijesa na rubovima ispuna.